30.05.2017

Zarząd Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 26.06.2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.